Business Activities

  1. HOME
  2. Business Activities
  3. Research and Development
Text Size
  • small
  • medium
  • large

Research and Development

A system to create comfort of the next generation

A system to create comfort of the next generation

次代のカーインテリアの創造へ

The Technical Center, Spine for advanced technology development
ศุนย์กลางด้านวิจัยทางเทคนิคของบริษัทฮายาชิ เทเลมปุ มีบทบาทสำคัญมากสำหรับรูปแบบการพัฒนา รวมทั้งการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีชิ้นส่วน จนถึงการเตรียมควาพร้อมให้การผลิต สถาบันไม่เพียงแค่ตรวจวัดข้อมูลเท่านั้น ยังมีอุปกรณ์ครบครันที่สามารถประเมินค่า และทำการปรับปรุงตามความคาดหวังของผู้ใช้ ตามที่ผู้ผลิตชิ้นส่วน ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศที่แนะนำการตรวจวัดเสียง Chassis dynamos ฮายาชิ เทเลปุ ยังมีการทดสอบผลกระทบข้างเคียงจากการชน ด้วยห้องควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ที่มีขนาดใหญ่ และ เทคโนโลยีการตรวจสอบอื่นๆที่ล้ำสมัย เพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดสำหรับการออกแบบตกแต่งภายใน และ ภายนอก
Developing new, and functional materials
หนึ่งในเป้าหมายหลักของเราคือ การพัฒนาวัตถุดิบให้เกิดประโยชน์อย่างหลากหลาย และ ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการออกแบบตกแต่งทั้งภายในและภายนอกของยานยนต์ ภาพลักษณ์ พื้นผิว และ การลดเสียงรบกวน ซึ่งยังคงมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ วัตถุดิบจะถูกทำให้มีน้ำหนักเบา นอกจากนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความปลอดภัย (ยกตัวอย่างเช่น เป็นตัวดูดซับแรงกระแทก) ซึ่งจะกลายเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญมากขึ้น ฮายาชิ เทเลมปุ ได้ใช้อุปกรณ์อันล้ำสมัย เพื่อการทำวิจัย และ พัฒนาวัตถุดิบ ซึ่งจะพลิกความฝันให้การออกแบบตกแต่งภายในที่ล้ำสมัยเป็นจริงขึ้นมา แท้ที่จริงแล้ว วิศวกรของเรา ได้ศึกษาและทำงานกับวัตถุดิบที่มีความหลากหลาย รวมทั้งโลหะ พลาสติก ผ้า และ หนัง (หนังแท้ และ หนังสังเคราะห์) แม้กระทั่งวัตถุดิบไม้
Pursuit of peace and quiet through NV development
ฮายาชิ เทเลมปุ ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีการควบคุมเสียง จนกระทั่งวันนี้ เราจะยังคงไว้ ซึ่งทั้ง2ระบบคือ ควมสงบ และ ความเงียบ มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ระบบการดูดซับ และ ลดเสียงของเรา นั้นเป็นการลดเสียงรบกวนจากภายนอก และ การป้องกันเสียงเข้ามาภายในรถ ระบบการปิดกั้นเสียงของฮายาชิ เทเลมปุ ซึ่งป้องกันการรั่วซึมต่างๆที่จะเข้ามาภายในรถ นอกจากนี้เรายังคงพัฒนา ระบบ NV packaging ซึ่งผสานสองระบบเป็นหนึ่งเดียวกัน ในปี2004 เราได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษา LMS เป็นบริษัทวิศวกรรมที่มีชื่อเสียงระดับโลก ที่ประเทศเบลเยียม และ เรายังคงไว้ซึ่งความเชียวชาญด้านการควบคุมเสียง แท้ที่จริง ความคิดเห็น แล ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเรานั้น ได้ถูกกล่าวขวัญอย่างมาก เทคโนโลยีการดูดซับเสียงจุดที่บังแดดของเราชนะและได้รับรางวัลMonozukuri Manufacturing Aw and Encouragement จากหนังสือพิมพ์ Nikkan Kogyo Shimbun ประเทศญี่ปุ่น

Return to Page Top