Business Activities

  1. HOME
  2. Business Activities
  3. Planning and Design
Text Size
  • small
  • medium
  • large

Planning and Design

Offering new values that appeal to all the senses

Offering new values that appeal to all the senses

Proactive development and planning of new model concepts
บริษัทฮายาชิ เทเลมปุ ไม่รั้งรอเพื่อให้ผู้ผลิตยานยนต์มีคำสั่งซื้อมา บริษัทของเราจะดำเนินการวางแผนและพัฒนาสิ่งใหม่ เพื่อนำเสนอไปยังลูกค้า โดยการพยากรณ์ความต้องการในอนาคต และ มองหาความคิดใหม่ๆเสมอ ยกตัวอย่างเช่นในวงการอุตสาหกรรม "Wood floor" เพื่อทำให้เกิดความสว่างต่อการใช้งานสำหรับการออกแบบตกแต่งภายในและภายนอกรถยนต์ โดยใช้เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลด้วยแสงมาใช้ Optical-technology และนั่นเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่เราพัฒนาขึ้น และมีแผนที่จะนำเสนอไปยังผู้ผลิตยานยนต์ มากกว่าที่จะรอให้ผู้ผลิตเข้ามาหาเรา โดยธรรมเนียมปฏิบัติแล้ว ฮายาชิ เทเลมปุ จะทุ่มเท อุทิศตน ไม่เพียงแค่การเติมเต็มในสิ่งที่ต้องการแล้ว แต่เรายังมุ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าควบคู่กันไป
Manufacturer? Trader? Both.
บริษัทฮายาชิ เทเลมปุ เป็นมากกว่าผู้ผลิตต เรายังตระหนักถึงการเป็นผู้ประกอบการค้าด้วยเช่นกัน อย่างเช่นเพื่อที่จะเพิ่มการผลิตและขายผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่งภายในและภายนอก เรายังผลิต เครื่องหนังสำหรับเบาะนั่ง ให้เหมาะสำหรับรถยนต์ และสร้างสรรค์ความคิดของเราเองเพื่อ นำเสนอแก่ลูกค้า เราพัฒนาเครื่องหนังสำหรับเบาะนั่ง โดยการดูแลอย่างใกล้ชิดสำหรับวัตถุดิบพื้นฐาน พื้นผิว รูปแบบลวดลาย ซึ่งเป็นที่นิยมในท้องตลาด ผู้ออกแบบของเรามักจะไปพบปะเยี่ยมเยียนคู่ค้า และงานแสดงสินค้าทั่วโลก และเรายังรวมรวมข้อมูลแบบที่ทันสมัยจากคู่ค้าทั้งใน อเมริกาเหนือ ยุโรป และ เอเชีย
A true renaissance company with a broad range of interests
บริษัทฮายาชิ เทเลมปุเชื่อว่า ปฏิกิริยาที่ไวต่อการทดสอบซึ่งความรู้สึกได้ถึงความแม่นยำนั้นไม่เพียงแค่เพื่อวงการยานยนต์เท่านั้น แต่ยังมีผลต่อวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนด้วย นี่จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการวางแผนและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในและภายนอก ปัจจัยที่ยังทำให้เราเป็นที่กว้างขวางในวงธุรกิจก็คือ การความเฉียบคมและไวต่อการตอบสนองซึ่งมีอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น บริษัทฮายาชิ บุสสาน ได้มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน จากหลากหลายแหล่งทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัทฮายาชิ บุสสานมิใช่เพียงผู้นำเข้า แต่ยังเป็นชื่อทางการค้า"Brand Name" ซึ่งมีกลุ่มตลาดเป็นของตนเอง และยังมีผลิตภัณฑ์ดังเดิมคือ พรม โดยครอบคลุมทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น บริษัทฮายาชิ บุสสาน ยังรวบรวมผู้ขายสินค้าตกแต่งภายใน โดยจัดนิทรรศการแสดงสินค้าConran Shop ที่เมือง นาโงยา ทั้งที่เป็นแบรนด์ใหม่ๆ และ สไตล์ฝรั่งเศส นอกจากนี้ที่ Meito Museum of Art ยังเป็นของกลุ่มบริษัทฮายาชิ เทเลมปุ ซึ่งเป็นของตกแต่งบ้าน Wide spectrum of Art เป็นศูนย์กลางของงาน paintingที่ทันสมัยของญี่ปุ่นและประชาชนทั่วไปสามารถได้รับความเพลิดเพลิน ดังนี้ กลุ่มบริษัทฮายาชิ เทเลมปุ ยังคงมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทที่เฟื่องฟูทางวิทยาใหม่อย่างจริงจังต่อไป

Return to Top Page